E-damp og Covid-19

E-DAMP og CORONA?

Vi har fået stillet spørgsmålet, om der er fare for at Covid-19-virus, kan sprede sig via udåndet damp?

“Kan en dampsky, der hænger i luften – bringe smitte videre via passiv damp, til personer der står i nærheden?”

Umiddelbart virker det som et relevant spørgsmål, og det mener Rosanna O’Connor, direktør af “Tobacco, Alcohol and Drugs” ved Public Health England, også.

Public Health England fastholder, at der til dato ikke har været identificeret sundhedsmæssige risici eller personlig skade via “passiv damp” – hverken med eller uden Covid-19.

https://www.standard.co.uk/news/world/vaping-coronavirus-ecigarette-cloud-expert-advice-a4386996.html

Selve dampen kan ikke “sprede virus” lige som almindelig udåndet luft heller ikke kan – men man kan selvfølgelig pådrage sig virus, hvis man deler mundstykke eller “mod” med andre. Og som med alle vira, så bliver det først spredt når man enten nyser eller hoster – så HVIS vira skulle kunne sprede sig via e-damp, så skal personen der damper enten nyse eller hoste samtidig med at personen ånder dampen ud. Dette er også gældende for ikke-rygere og ikke-dampere.

Dr. Konstantinos Farsalinos, der er en af de førende forskere indenfor e-damp udtaler: “Der er mange beviser for, at propylenglykol (en af de vigtigste ingredienser i e-væsker) har anti-bakterielle og anti-virale egenskaber i aerosolform (red. dampform).”

Dvs. propylenglykol kan faktisk være med til at holde bakterier og virus nede.

http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/whats-new/2020/278-corona

 

The post E-damp og Covid-19 appeared first on DADAFO.

Høringssvar fra DADAFO – ang. forslag til lov om ændring af lov om elektroniske cigaretter m.v.

DADAFO har indsendt høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriet, i forbindelse med en høring ang.”Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning.”

DADAFO er bekymret og chokeret over den store mangel på forståelse for, hvor produktet – en e-cigaret/e-damper – egentlig fungerer, når vi læser de forslag som Sundheds- og Ældreministeriet foreslår, som ændring til lov om elektroniske cigaretter.

Og – DADAFO er bekymret for, om Danmark meget snart vil blive slæbt i EU-domstolen, for brud på Tobaksproduktdirektivet?

Er du forvirret – så læs DADAFOs høringssvar her på hjemmesiden.

Høringssvaret kan læses HER

Sundheds- og Ældreministeriet udsendte den 18.12.2019 denne pressemeddelelse, ang. en national handleplan mod tobak – og specielt børn og unges rygning. Den nationale handleplan mod tobak, er i høring på baggrund af opbakning fra regeringen støttepartier: Venstre (V), Radikale Venstre (RV), Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten (EL), Det Konservative Folkeparti (C) og Alternativet (AL).

Selve aftaleteksten omhandler mange områder ift. tobak – og så omhandler det også aftaler omkring e-damp – på trods af at e-damp intet har med tobak at gøre.

Læs hele aftaleteksten HER

The post Høringssvar fra DADAFO – ang. forslag til lov om ændring af lov om elektroniske cigaretter m.v. appeared first on DADAFO.