Dampen er gået af Danmark!

Billedet forklarer i sig selv hvad Regeringen, dens støttepartier og diverse patientforeninger har fået vedtaget…

Tirsdag den 15. december 2020 – blev Tobakshandleplanen godkendt af et flertal i Folketinget – en plan som indeholder rigtigt mange gode tiltag, for at få både unge og voksne til at stoppe med at ryge. Strengere straffe til dem som ikke overholder bl.a. salgsforbud til personer under 18 år, større bøder til personer/virksomheder som ikke beder om legitimation ved at køb af tobaksprodukter m.m. Men – planen indeholdt også en horde af strenge restriktioner for e-dampen i Danmark.

En tobaks-handleplan, for produkter der ikke indeholder tobak?

E-dampen der potentielt kunne være blevet det bedste og mest effektive middel til at få endnu flere rygere i Danmark til at kvitte smøgerne, til fordel for et langt mindre skadeligt alternativ. Eneste gangbare vej til at stoppe med at ryge fremover, er via de kommunale rygestop-tilbud, tilskud til rygestopmedicin m.m. – metoder som de fleste rygere forgæves har forsøgt sig med, uden succes.

Den gennemsnitlige ryger forsøger ca. 20 gange at stoppe, førend det lykkes – og når den ene metode efter den anden ikke virker, opgiver de fleste til sidst at gøre forsøget. Den danske Sundhedsstyrelse vil ikke anbefale brugen af e-cigaretter/e-damp til rygestop – da produktet ikke er et godkendt lægemiddel. Til trods for at videnskabelig evidens fra bl.a. Cochrane-instituttet gang på gang fremhæver, at e-damp er den mest effektive metode, til at få rygere til at stoppe med at ryge.

DADAFO har utrætteligt siden 2013, forsøgt at råbe vores politikere, medier og EU-parlamentsmedlemmer op – men desværre ser det ud til at e-dampen ikke får nemme kår i Danmark fremover:

• Dampen må fra 1. april 2021 ikke fremstilles i andre smagsvarianter end tobak og menthol. Fra 1. april 2022, må der ikke sælges andre smagsvarianter end tobak og menthol. Dvs. i den mellemliggende periode må væsker med smag af fersken, lakrids, vanille m.m. fortsat sælges – men de må ikke fremstilles efter den 1. april 2021.

• Både væsker og hardware (selve e-cigaretten/mod’et) må fra 1. juli 2021 kun fremstilles i “anonym indpakning” (plain-packaging) og fra 1. april 2022 må væsker og hardware ikke længere sælges i den “gamle indpakning”. Dvs. varelageret med den gamle indpakning, skal fjernes fra hylderne den 1. april 2022.

• Damp-væsker og andre produkter må ikke præsenteres synligt (skal gemmes væk under disken) og må kun trækkes frem for kunden, når vedkommende udtrykker ønske om det. Der er uklarhed om hvorvidt dette forbud kun gælder i detailhandlen, eller om det også gælder i specialbutikker/dedikerede dampbutikker?

• Damp-produkter må ikke vises på hjemmesider, men skal/kan kun markedsføres via en skriftlig liste med priser, uden brug af fotos m.m. Siderne må ikke vise “bedømmelser” af produkterne, eller anbefalinger fra andre forbrugere – eller vise instruktionsvideoer.

• Dampbutikker må ikke anvende “tilbud” eller “prisnedsættelser” for produkterne. Priserne skal fremgå af et ark, som forbrugeren kan få til gennemsyn i butikken. • Prisen for 10 ml e-væske (med eller uden nikotin) vil stige med 66% – dvs. en nuværende ca. pris på 30 kr. for 10 ml væske vil stige til ca. 50 kr. Der pålægges afgift på 2 kr. pr. ml e-væske, uanset væskens nikotinstyrke – dvs. en væske på 18 mg/ml vil koste det samme som en væske på 3 mg/ml.

• Forbud mod direkte og indirekte reklame for tobaksprodukter – inkl. e-cigaretter – dvs. film, nyheder, dokumentarer må ikke vise rygning eller e-dampning, da dette kan betragtes som reklame/forbudt markedsføring.

— ooo 000 ooo —

Et produkt som gang på gang har bevist sig som det bedste alternative rygestop-produkt, bliver nu langsomt men sikker gjort så uattraktivt som muligt, for de mange rygere som evt. kunne have tænkt sig at forsøge at blive røgfri via e-damp. Og de ca. 75.000 danskere for hvem det indtil videre er lykkedes at blive røgfri via e-damp, går en usikker fremtid i møde. Mange stopper helt med både at ryge og dampe, men der er også en del for hvem dampen bliver et livslangt alternativ til fortsat tobaksrygning – og for dem bliver fremtidens muligheder væsentligt indskrænket. E-dampen har også for mange været en måde at få et bedre helbred på, og på samme tid spare penge ift. prisen for tobakscigaretter. Men, ikke nok med at dampen kun må smage af tobak/menthol (de smage man som ryger desperat forsøger at glemme) – så bliver prisen for forbrugerne skruet så kraftigt i vejret, at det økonomiske incitament til at skifte smøgerne ud med damp, lader til at være forsvundet.

Der er desværre nogle ikke så gode alternativer, som forbrugerne kan forventes at stræbe imod:

• Handle illegalt fra andre EU-lande eller lande udenfor EU, med risiko for bøder/afgifter og konfiskation ved import. Disse produkter er måske ikke underlagt samme kontrol, som de produkter der p.t. sælges i danske dampbutikker.

• Handle væsker på det sorte marked, hvor produkterne evt. vil være af en tvivlsom kvalitet, uden kontrol og sikkerhed for indhold/sikkerhed/kvalitet/effektivitet.

• Forsøge sig med selv at blande smagsstoffer i en neutral basevæske, uden sikkerhed for smagsstoffernes brugbarhed til fordampning. Det er bestemt ikke alle smagsstoffer der kan anvendes til e-væsker/fordampning – bl.a. må smagsstoffer IKKE indeholder olier/fedt/lipider, men SKAL være på vandbasis. I USA blev flere personer i 2019 indlagt og døde, efter inhalation af E-vitamin acetat (olie/lipid) som blev tilført væsker til inhalation af cannabis.

Forbrugerne er de store tabere i denne sag – dernæst kommer selvklart også de mange danske forhandlere, som fremover får et meget begrænset varekatalog at sælge ud fra. DADAFO frygter, at mange af de danske dampbutikker må lukke ned, og overlade markedet til “de frie kræfter”. Forbrugerne snydes for god vejledning og rådgivning i forbindelse med deres første køb – og bliver fremover overladt til sig selv – hvis man “tør” begynde et skridt mod røgfrihed, ved hjælp af e-damp. Skadesreduktion kender vi allerede fra sikkerhedsseler, cykelhjelme, styrthjelme, faldskærme, kondomer m.m. Der er ingen der vil forbyde folk at køre på cykel, motorcykel eller i bil – springe ud fra et fly – eller dyrke sex med lavere risiko for kønssygdomme eller uventet graviditet.

Dette er indbegrebet af skadesreduktion. Og her er e-dampen skadesreduktion i forhold til fortsat tobaksrygning. Der er ingen der siger at e-damp er uskadelig – men videnskabelig evidens fra bl.a. England fremhæver e-dampen som minimum 95% mindre skadelig, sammenlignet med fortsat tobaksrygning. Så – hvorfor indeholder en lov der skal stoppe rygning i Danmark, også indhold der praktisk talt kan have den modsatte effekt – ved at få færre rygere til at stoppe, og desværre nok også få eks-rygere til at gå tilbage til tobaksrygning? 

The post Dampen er gået af Danmark! appeared first on DADAFO.

Stor europæisk forbrugerundersøgelse

ETHRA – European Tobacco Harm Reduction Advocates, udsender en stor og vigtig forbrugerundersøgelse, ang. forbrugere af nikotinprodukter i Europa.

Forbrugerundersøgelsen udgives sideløbende med revisionen af ​​det europæiske tobaksproduktdirektiv (TPD), og er det eneste spørgeskema til undersøgelse af forbrugerne af nikotinprodukter; de mennesker, der er mest berørt af mulige lovgivningsmæssige ændringer af nikotinprodukter.

Adgang til forbrugerundersøgelsen findes her:

TRYK HER FOR AT DELTAGE

ETHRA er sammensat af 22 europæiske forbrugergrupper, der repræsenterer forbrugere af sikrere nikotinprodukter, og lancerer et spørgeskema den 12. oktober for at undersøge forbruget af nikotinprodukter i Europa. ETHRA opfordrer til maksimal forbrugerdeltagelse og beder forbrugerne om at foretage undersøgelsen samt hjælpe med distributionen ved at dele den på sociale medier. Spørgeskemaet er kun åbent for voksne og er blevet oversat til 10 sprog. Udviklingen af ​​undersøgelsen er resultatet af et kollektivt frivilligt arbejde fra ETHRA med støtte fra dets videnskabelige rådgivere. ETHRA er uafhængig af nikotin- og medicinalindustrien.

Hvad handler det om?

Undersøgelsen stiller spørgsmål om brugen af ​​forskellige nikotinprodukter for at skelne betingelser for brugere i hele Europa. De praktiske konsekvenser af mulige reguleringsændringer undersøges også. Hvordan ville brugerne reagere på øgede skatter, forbud mod smag i e-væsker eller til legalisering af snus? Er der behov for større adgang til produktinformation? Ville en fjernelse af forbuddet mod 10 ml begrænsning på flasker med e-væsker have nogen indvirkning? Hvad mangler folk, der ønsker at holde op med at ryge? Dette er nogle af temaerne i undersøgelsen, der blev lanceret af ETHRA og dets 22 medlemsforeninger.

Spørgeskemaet findes på dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, spansk og svensk. Det tager kun få minutter at gennemføre og er åben indtil 31. december 2020. Adgang er begrænset til voksne (18+ år). Kun et svar er muligt pr. IP-adresse for at bevare undersøgelsens integritet. Se nedenstående bemærkninger for linket til undersøgelsen og QR-koden.

Data til belysning af de europæiske debatpunkter

Resultaterne af undersøgelsen vil give fortalere for sikrere produkter mulighed for at indsamle data om nikotinbrug i Europa, forud for nogle centrale EU-reguleringsfrister. Europa-Kommissionen forbereder forslag til ændring af to direktiver i 2021.

1) Tobaksproduktdirektivet (TPD), hvor artikel 20 omhandler e-cigaretter/e-damp som et beslægtet produkt, men forbyder salg af snus i EU undtagen i Sverige.
2) Tobaksafgiftsdirektivet (TED) til harmonisering af definitioner og afgiftsbehandling af nye produkter, herunder e-cigaretter/e-damp, efter anmodning fra Det Europæiske Råd.
Næsten 90% af de borgere og organisationer, der reagerede på Kommissionens offentlige høringer i 2016 og 2018, havde afvist princippet om beskatning af produkterne.

De foreslåede ændringer vil blive drøftet af Parlamentet i maj 2021 for TPD og af Det Europæiske Råd for skatter. Udarbejdelse af et konkret kort over anvendelser og behov baseret på svarene på ETHRA-undersøgelsen vil kaste lys over spørgsmålene om mulige revisioner og give nyttige oplysninger til offentligheden, fortalere for skadereduktion og selvfølgelig beslutningstagere, især MEP’er.

Millioner af europæere berørt

Disse spørgsmål vedrører millioner af europæere: mennesker, der bruger sikrere nikotinprodukter, mennesker, der ryger, og som måske ville skifte over til sikrere produkter, deres pårørende og også social- og sundhedspersonale i marken. Opbygning af pålidelig viden direkte fra brugerne er en væsentlig del af tilgange til reduktion af skader. Dette initiativ er en del af denne vellykkede strategi, der handler både om og med brugerne. ETHRA siger tak for din deltagelse og støtte. Intet om os uden os.

Bemærkninger

Bemærkning om gennemsigtighed: SOVAPE, en ikke-profit-organisation, har doneret sit abonnement på den franske EVALANDGO-platform til denne undersøgelse, til ETHRA.
EVALANDGO overholder den europæiske forordning om databeskyttelse (GDPR), og data lagres i Frankrig.
ETHRA (European Tobacco Harm Reduction Advocates) fremmer diskussion og udveksling af information og potentielle handlinger for at reducere eksponeringen for tobaksrelateret skade. ETHRA supplerer eksisterende organisationer ved at tilbyde europæiske fortalere en platform til udveksling af information (især på europæisk politisk niveau) og til at dele erfaringer og lokale initiativer til støtte for reduktion af tobaksskader. ETHRA er registreret i EU Transparency Register, registreringsnummer 354946837243-73.

Adgang til forbrugerundersøgelsen findes her:

TRYK HER FOR AT DELTAGE

QR Kode:

Kontakt: 

Email: europethra@gmail.com

Twitter:  @europethra

The post Stor europæisk forbrugerundersøgelse appeared first on DADAFO.