INNCO ændrer struktur og reorganiserer sig

By DADAFO

INNCO er den internationale sammenslutning af e-damp forbrugergrupper fra hele verden. Og indtil for nylig var organisationen hjemmehørende i Stockholm, Sverige.

I forbindelse med et voksende behov for en større og bredere kontaktflade og nogle bedre rammer for at kunne udøve sine opgaver, besluttede INNCOs styregruppe sig for at undersøge alternative placeringer til organisationen, samt at få skabt en organisationsstruktur og et sæt vedtægter der afspejler den højeste grad af demokratisk og transparent ledelse af organisationen.

Valget af hjemby/land for INNCO er faldet på Schweiz – med hovedsæde i Genève. Genève er en velkendt international by og er vært for et stort antal andre globale organisationer, s.s. UNOG, OHCHR, WHO, ILO, ISO, WEF, WTO, IATA osv.

Schweiz ligger i centrum af det europæiske kontinent, men er ikke medlem af Den Europæiske Union – og er kendt for at være en af de mest demokratiske lande i verden.

Med  den nye geografiske placering vil INNCO forbedre sit “internationale image” , ved bl.a. at være centralt beliggende i Europa, samt ved være placeret i samme by som mange af de organisationer, som INNCO skal interagere med.. Genève er særligt indbydende til NGO’er, og tilbyder et dedikeret “NGO Center” med en række faciliteter.

Den globale ramme (Global Framework)

INNCOs vedtægter vil være baseret på skriftlige vedtægter, defineret i den schweiziske civillov. Et dedikeret team har arbejdet hårdt for at sikre, at vedtægterne ikke kun er “egnede til formålet”, men også samtidig  tilbyder medlemmerne et klart og sammenhængende grundlag for god styring og fremtidig ansvarlighed.
Vedtægterne suppleres med særskilte styringsdokumenter (f.eks. vedtægter), der er specifikke for vores organisation og dækker sådanne ting som organisationsstruktur og generel drift, præcisering af form og regler for procedurer mv.

Hovedrammen defineret i de nye vedtægter er baseret på fire organer:

Generalforsamlingen (GA – General Assembly) Bestyrelsen (GB – Governing Board) Generalsekretariatet (GS) Auditørerne

INNCOs Governing Board (Bestyrelsen) vil i starten blive sammensat af:

Nancy Suthoff AVCA, New Zealand
Dr. Brian Carter CASAA, USA
Kim Dabelstein Petersen    DADAFO, Danmark
Ángeles Muntades-Prim Lafita ANESVAP, Spanien + RDTA ​Argentina/ASOVAPE Columbia

Hvad betyder det for DADAFO?

Som forbrugernes uafhængige talerør i Danmark, DADAFO – Dansk e-Damper Forening, er vi umådeligt stolte af udnævnelsen af vores formand, Kim Dabelstein Petersen, som del af INNCOs højeste instans – The Governing Board.

Kim Dabelstein Petersen har på sin egen og strukturerede måde vist, at han besidder ikke alene enorme mængder viden, men at han også er i stand til at formidle den på en saglig, logisk og konstruktiv måde, for de personer der har brug for at blive opdateret på den nyeste forskning m.m.

Udnævnelsen er ikke alene en cadeau til Kim Dabelstein Petersen, men også til DADAFO for det arbejde som foreningen indtil videre har udført for damperne i Danmark.

Kim Dabelstein Petersen vil fortsat udøve sit hverv som formand for DADAFO, og vil som bestyrelsesmedlem af INNCO være det naturlige bindeled mellem INNCO og de andre europæiske medlemslande – og specielt de nordiske lande.

Læs mere i DADAFOs pressemeddelelse HER:

INNCO Pressemeddelelse – 29.10.2017

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: INNCO ændrer struktur og reorganiserer sig

Over 50.000 gange LAVERE risiko for at udvikle kræft med e-damp

By DADAFO

*** BREAKING NEWS ***

Risikoen for at udvikle kræft via e-damp [e-cigaretter] er over 50.000 (HALVTREDS-TUSIND) gange MINDRE – end risikoen for at udvikle kræft via tobaksrygning.

Ny forskning fra et italiensk forskerhold, anslår nu at risikoen for at udvikle kræft via e-damp er OVER 50.000 gange MINDRE, end ved rygning af tobakscigaretter.
Dvs. at e-damp er en kraftig reduktion i risiko – hvis man fortsat ønsker at nyde nikotin og bevare følelsen af at ryge:

(Oversat fra artikel skrevet af dr. Konstantinos Farsalinos​)

http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/whats-new/2017/258-cancer

“Kort tid efter en undersøgelse i “Tobacco Control” identificerede en meget lav kræftrisiko fra e-cigaretter sammenlignet med tobakscigaretter, forsøgte en ny undersøgelse af italienske forskere at beregne risikoen for e-cigaret eksponering (e-damp) og anvendte en sammenlignet med tobaksrygning.

Forfatterne brugte målinger af partikelstørrelse og massefordeling. Men i modsætning til det videnskabeligt fejlbehæftede argument, at kun antal partikler og størrelse er vigtige, beregnede de risikoen ved hjælp af aerosolens [dampens] sammensætning og partikler ved brug af litteraturdata.

E-cigaretter viste sig at eksponere til ca. 100 gange højere partikelformigt stof-10 μg (PM10) sammenlignet med rygning. De fanatiske tilhængere af partikelstof-teorien (som er en total fejlfortolkning af videnskaben og bør betragtes som sladder frem for en seriøs videnskabelig debat) ville sige, at e-cigaretter vil øge kræftrisikoen med 100 gange sammenlignet med rygning.

Den omhyggelige vurdering af aerosolens [dampens] sammensætning af e-cigaretter viste imidlertid, at kræftrisikoen for e-dampere er ca. 5 størrelsesordninger lavere i forhold til rygning. For at være helt præcis, identificerede de en 57.000 gange (tusind) lavere overskydende levetidskræftrisiko (ELCR) fra e-damp i forhold til rygning.”

Læs mere om studiet her:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021850217301155

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Over 50.000 gange LAVERE risiko for at udvikle kræft med e-damp