Ny forskning konkluderer: E-damp påvirker ikke lungernes funktion

By DADAFO

Endelig foreligger der et længerevarende studie, ang. damps påvirkning på lungerne. Studiet er bl.a. udført af den anerkendte italienske lungeprofessor Riccardo Polosa.

Undersøgelsen er publiceret i tidsskriftet Nature, og viser noget om hvad e-damp gør ved aldrig-rygere som begynder på damp.

9 aldrig-rygere som dampede blev fulgt gennem 3,5 år – og blev sammenlignet med en kontrolgruppe på 12 aldrig-rygere (og aldrig-dampere).

Studiet satte sig for at sammenligne bl.a. puls, kropsvægt, blodtryk, lungefunktion og respiratoriske symptomer. Studiet undersøgte også, om der var tegn på inflammation i luftvejene hos dem der anvendte e-damp, samt ikke-rygerne. Brugerne af e-damp blev også tilbudt CT-scanning af deres lunger ved hver kontrol, for at kontrollere efter evt. tidlige tegn på lungeskader.

Resultat af undersøgelsen:

Ingen signifikante målbare forskelle! Resultatet var endog meget klart. Forskerne kunne ikke påvise nogen form for lungeskade på lang sigt, hos de personer der dampede dagligt, sammenlignet med ikke-rygerne. Dvs. der er ingen antydning af, at e-damp giver problemer for lungerne.

Kilde: Artikel i tidsskriftet Nature

Her er link til det fulde studie (download som PDF-fil): TRYK HER

SCIENTIFICRepoRts | 7: 13825 | DOI:10.1038/s41598-017-14043-2

Health impact of E-cigarettes: a prospective 3.5-year study of regular daily users who have never smoked

COI: (Interessekonflikt) Research-studiet blev støttet af Catania University grant no. 21040100 of “Ricerca Scientifica Finanziata dall’Ateneo di Catania” – og kan betegnes som værende udført uafhængigt af økonomiske interesser hos såvel tobaks-, medicinal- og e-damp-industrien.

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Ny forskning konkluderer: E-damp påvirker ikke lungernes funktion

Over 50.000 gange LAVERE risiko for at udvikle kræft med e-damp

By DADAFO

*** BREAKING NEWS ***

Risikoen for at udvikle kræft via e-damp [e-cigaretter] er over 50.000 (HALVTREDS-TUSIND) gange MINDRE – end risikoen for at udvikle kræft via tobaksrygning.

Ny forskning fra et italiensk forskerhold, anslår nu at risikoen for at udvikle kræft via e-damp er OVER 50.000 gange MINDRE, end ved rygning af tobakscigaretter.
Dvs. at e-damp er en kraftig reduktion i risiko – hvis man fortsat ønsker at nyde nikotin og bevare følelsen af at ryge:

(Oversat fra artikel skrevet af dr. Konstantinos Farsalinos​)

http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/whats-new/2017/258-cancer

“Kort tid efter en undersøgelse i “Tobacco Control” identificerede en meget lav kræftrisiko fra e-cigaretter sammenlignet med tobakscigaretter, forsøgte en ny undersøgelse af italienske forskere at beregne risikoen for e-cigaret eksponering (e-damp) og anvendte en sammenlignet med tobaksrygning.

Forfatterne brugte målinger af partikelstørrelse og massefordeling. Men i modsætning til det videnskabeligt fejlbehæftede argument, at kun antal partikler og størrelse er vigtige, beregnede de risikoen ved hjælp af aerosolens [dampens] sammensætning og partikler ved brug af litteraturdata.

E-cigaretter viste sig at eksponere til ca. 100 gange højere partikelformigt stof-10 μg (PM10) sammenlignet med rygning. De fanatiske tilhængere af partikelstof-teorien (som er en total fejlfortolkning af videnskaben og bør betragtes som sladder frem for en seriøs videnskabelig debat) ville sige, at e-cigaretter vil øge kræftrisikoen med 100 gange sammenlignet med rygning.

Den omhyggelige vurdering af aerosolens [dampens] sammensætning af e-cigaretter viste imidlertid, at kræftrisikoen for e-dampere er ca. 5 størrelsesordninger lavere i forhold til rygning. For at være helt præcis, identificerede de en 57.000 gange (tusind) lavere overskydende levetidskræftrisiko (ELCR) fra e-damp i forhold til rygning.”

Læs mere om studiet her:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021850217301155

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Over 50.000 gange LAVERE risiko for at udvikle kræft med e-damp

Er passiv damp uskadelig? Hvad siger forskningen?

By DADAFO

Den amerikanske stats “National Institute for Occupational Health and Safety” (NIOSH) – (Arbejdstilsynets Helbreds- og Sikkerhedstjeneste) – har været på besøg i damp-butikker, hvor både ekspedienter og kunder dampede kraftigt løs.

Der var tale om “ekstreme forhold”, hvor dampen lå tykt i luften, og hvor den smule ventilation der var i butikkerne, ikke kunne følge med.

Rummet var altså dårligt ventileret – og NIOSH ville derfor gerne vide hvor store (og farlige) koncentrationer der var i luften i disse butikker – af bl.a. følgende stoffer:

• Formaldehyd
• Acetaldehyd

Samt bl.a. tre stoffer, som man forbinder med “popcorn-lunger”
• Diacetyl
• Acetoin
• Acetyl propionyl m.fl.

Og – hvad fandt NIOSH så frem til?

Skal damperne, vores venner, vores familie, vores kolleger m.fl. være bange for at opholde sig i nærheden af personer der damper?

Udsætter damperne andre mennesker for “farlige mængder af potentielt kræftfremkaldende stoffer” og dampe der irriterer og skader luftvejene?

Undersøgelserne konkluderede entydigt, at luften i en dårligt ventileret dampbutik, hvor der blev dampet tykt … var at sammenligne med luftens sammensætning i et gennemsnits amerikansk hjem – dvs. der var INGEN forskel på “ren luft” og luften i en tildampet dampbutik!

VOILA! There you have it..

Undersøgelserne fra NIOSH (Test nr. 2) og fra California Department of Public Health (Test nr. 1) viser samstemmende, at indholdet af potentielt farlige stoffer i luften var langt under grænseværdierne for “ren luft”.

Læs mere her:

Test nr. 2 (NIOSH) – foretaget i en dampbutik:

http://tobaccoanalysis.blogspot.dk/2017/05/government-testing-of-another-vape-shop.html

Test nr. 1 (CDPH) – ligeledes i en dampbutik:

http://tobaccoanalysis.blogspot.dk/2017/05/vape-shop-air-sampling-by-california.html

Hvad sker der så i Danmark?

Og – herhjemme undersøges mængden af potentielt farlige stoffer i dampen også – via forsøg ledet af læge/professor Torben Sigsgaard ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.

DADAFO venter stadig på de endelige resultater fra den danske undersøgelse, men de præliminære resultater viser at én enkelt testperson fik “trykken for brystet” og “skulle holde en hoste tilbage”.

DADAFO er spændte på at se, om man finder videnskabelig evidens for denne reaktion eller om det, som amerikanernes undersøgelse peger på, er ren nocebo.

DADAFO frygter at man godt nok finder spor af “problematiske stoffer” – men at disse er langt under grænseværdierne for luft – og herefter “glemmer toksikologiens hovedregel” (det er ikke tilstedeværelsen men mængden der afgør et stofs toksicitet) og herefter konkluderer at “damp bør bandlyses i offentligheden – og sidestilles med tobaksrygning – på trods af, at der grænseværdierne ikke har været overskredet.

Læs mere om Torben Sigsgaards forsøg her:

http://www.forsoegsperson.dk/show_ad.php?showit=2045&add=posted

http://politiken.dk/viden/art5575089/Test-af-den-ufarlige-e-damp%C2%BBDet-giver-en-trykken-for-brystet%C2%AB

http://nyheder.tv2.dk/lokalt/2017-03-19-gorm-er-forsoegsperson-skal-teste-om-e-cigaretter-er-farlige

Lugten/duften af den udåndede damp, kan selvfølgelig være en smagssag om man kan lide eller ej – men flere og flere tests viser nu, at hvis man vil forbyde damp indendørs eller på offentlige steder – så kan man lige så godt også forbyde fodsved, armsved, parfume, dårlig ånde og lugten af kage på kontoret…

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Er passiv damp uskadelig? Hvad siger forskningen?

E-damp ER langt sikrere end rygning af tobak

By DADAFO

Hvis du skulle have været i tvivl, så er der ingen grund længere…

Cancer Research UK (CRUK – Kræftens Bekæmpelse i England) har sammen med førende forskere i England, været med til at udføre og betale for dybdegående undersøgelser omkring dampens potentielle skadelige virkninger.

Og meldingen fra CRUK er klar:

E-damp er LANGT sikrere end rygning af tobakscigaretter

1. Dampen indeholder nikotin, men IKKE kræftfremkaldende tobak
2. Nikotin er afhængighedsskabende, men er IKKE kræftfremkaldende
3. Tobaksrygning er den største undgåelige dødsårsag i Danmark/Europa. Hvert år dør ca. 14.000 danskere, som følge af en rygerelateret sygdom
4. Der er INGEN beviser for, at passiv damp skulle være sundhedsfarligt
5. Der er klare beviser for at e-damp er langt MINDRE sundhedsskadelig end rygning af tobak

Læs hele pressemeddelelsen fra CRUK – udgivet den 06.02.2017 – på deres hjemmeside:

http://www.cancerresearchuk.org/about-us/cancer-news/press-release/2017-02-06-e-cigarettes-safer-than-smoking-says-long-term-study

Nedenstående grafik er direkte oversat fra engelsk til dansk, og tilpasset danske forhold mht. dødsfald som årsag fra tobaksrygning.

Du kan læse mere om selve undersøgelsen her:

http://annals.org/aim/article/2599869/nicotine-carcinogen-toxin-exposure-long-term-e-cigarette-nicotine-replacement

Konklusion: Hvis du totalt skifter tobaksrygning ud med f.eks. e-damp eller nikotinerstatningsprodukter s.s. tyggegummi, plaster el. lign. – så reducerer du kraftigt mængden af giftstoffer og kræftfremkaldende stoffer.

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: E-damp ER langt sikrere end rygning af tobak

E-damp – et mirakel eller en trussel?

By DADAFO

*** BREAKING VIDEO ***
Har du tid, lyst og mulighed – så skal du se denne udsendelse – der blev bragt på BBC den 22. maj 2016.

Den forklarer alt (eller det meste) som man bør vide omkring e-damp – journalist og læge, Michael Mosley forklarer hvad e-damp er – og hvordan hans egen krop reagerer på at være udsat for damp i én måned.

Han taler med eksperter på området – og laver rygestopforsøg – med e-damp – med stor succes.

DEL gerne med danske politikere, medier og meningsdannere i Danmark:

BBC dokumentar omkring e-damp. Se den her på hjemmesiden, og del den gerne med venner og familie.

Medier og forskere kan også have glæde af at se den.


E Cigarettes Miracle or Menace – BBC Horizon… by cosmosdocumentaries

 

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: E-damp – et mirakel eller en trussel?

Hoster du når du damper?

By DADAFO

hoste_cilier

Hvis du har skiftet tobakken ud med e-damp, så kan du i en overgang opleve en forværret hoste, eller irritation af luftvejene…

Når man skifter tobakken ud med damp, får de små fimrehår i lungerne (cilierne) lige pludselig mulighed for at få gjort “hovedrent”.

Cilierne danner slim, som er med til at opsamle og skubbe urenheder op i halsen, som så efterfølgende skal hostes ud som slim.

Hvis man var stoppet med at ryge på en kold tyrker (uden brug af hjælpemidler, via ren viljestyrke) ville man have oplevet akkurat de samme symptomer.

Cilierne kan regenerere sig selv, og vil med tiden fungere normalt igen, når “hovedrengøringen” er overstået.

Andre symptomer

Andre symptomer som man kan opleve, når man skifter røgen ud med damp, kan være:

hovedpine tørhed i mund og svælg træthed tørre slimhinder generelt kløe i huden bumser m.m.

Mange af disse symptomer vil efter kort tid forsvinde igen. Man skal dog være opmærksom på, at nogle dampere kan være allergiske overfor enkelte ingredienser i e-væskerne eller e-grejet.

Er du i tvivl, og oplever du en forværring af ovenstående symptomer, skal du kontakte din egen læge.

Myter og skræmmehistorier

Der er mange myter omkring hvilke “skader” dampen kan medføre, og de fleste af dem er myter, uden videnskabelig baggrund – og dette skaber desværre misforståelser der gør at rygere der ellers ville have kvittet tobakken – fortsætter med at ryge, på trods af at dampen en minimum 95% mindre sundhedsskadelig.

Læs mere om “Myter og skræmmehistorier ang. dampen”, i vores informationsfolder – der kan downloades – tryk HER

cilier

Lungernes indre, er beklædt med cilier (fimrehår) der sørger for at få flyttet skidt og snavs op af lungerne. Disse fimrehår bliver genaktiveret, når du stopper med at inhalere tobaksrøg. Derfor kan mange eks-rygere opleve en forværret hoste med kraftig slim, i en periode efter deres rygestop eller skifte til damp.

Vores lunger kan lidt sammenlignes med et “teenage-værelse”:

Mor er der til at gøre rent, og samle vasketøj sammen – og hun slider og slæber hver dag for at holde rent på værelset.

Den dag “teenageren” (tobaksrøgen) flytter hjemmefra, kan mor slappe mere af, så snart hun har fået gjort hovedrent for sidste gang.

Herefter kan teenage-værelset bruges til andre og nye formål…

“Tobakken bidrager også til at skade de små fimrehår, cilier, som transporterer slim rundt i luftvejene. Cilierne er vigtige for at transportere små partikler, støv og slim ud af lungerne. Når cilierne bliver skadet, vil denne transport blive dårligere, og partikler, bakterier, slim og andre skadelige stoffer hober sig op i lungerne.”

Taget fra: https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/lunger/sygdomme/astma/astma-og-rygning/

 

“Slim i lungerne:
Lungerne har også en funktion i forbindelse med kroppens immunforsvar, der har til opgave at beskytte kroppen mod fremmede organismer. Næsen og munden udgør den første forsvarslinie i den respiratoriske del af immunforsvaret, og lungerne fungerer som den anden forsvarslinie. Inhalerede partikler (såsom røg eller forurening) og inficerende organismer (såsom bakterier og vira) passerer munden og næsen, og ender i lungerne. Slim, der produceres i lungerne, kan indfange disse fremmedlegemer og hjælper de hvide blodlegemer (makrofager og neutrofiler) til at opsluge og tilintetgøre de skadelige organismer. Slimen i lungerne spiller en vigtigt rolle i forbindelse med lungernes immunforsvar. Den bedste måde at rense lungerne for slim er: hoste. Der findes i luftvejene en masse små fimrehår kaldet cilier. Disse fimrehår hjælper til at bringe slimet op i luftvejene, så det kan hostes ud, eller sluges. Når man ryger, ødelægges eller deaktiveres fimrehårene, hvilket resulterer i at tykke lag af slim ophobes i luftvejene. Dette betyder, at rygere har et væsentligt svagere immunforsvar samt at deres lungers funktion er nedsat. For supplerende information om slim i lungerne henvises til artiklen: hoste med slim.”

Taget fra: http://www.sundhedslex.dk/lungernes-funktion-anatomi.htm

 

 

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Hoster du når du damper?

“Vi kender ikke langtidsvirkningerne ved at dampe …” – men det gør vi nu!

By DADAFO

langtidsvirkninger

For de mange skeptikere, som indtil nu har holdt fast i at:

“Vi kender ikke langtidsvirkningerne ved at dampe, så derfor kan vi ikke anbefale damp til rygere der gerne vil kvitte tobakken”

… er der nu gode nyheder!

Et nyligt offentliggjort studie af de langsigtede virkninger af e-damp og brugen af dampprodukter, er ved at vinde momentum for dem, der er bekymrede for deres helbred. I en seks måneders undersøgelse foretaget af Dr. R. Cranfield fra marts til august 2015, viste hans forskning en reduktion på hele 96% i sundhedsskadelige problemer hos dampere, der havde dampet i tre eller flere år.

Forhold som hjertesygdomme, forhøjet blodtryk og astma var forbedret med 61,8% – hos dem der havde været diagnosticeret med disse sundhedsproblemer, mens de røg. Der var kun 10 brugere, som aldrig havde røget før undersøgelsen, og ingen af dem rapporterede eventuelle sundhedsskadelige hændelser før eller efter brugen af damp.

Dr. Cranfield forklarer, at brugen af e-damp produkter for at stoppe med at ryge, viste mindst 52% succesrate efter tre eller flere år, hvor brugen af nikotinerstatningsprodukter blot kan fremvise 5-8% succesrate efter seks måneders brug.
Det er lig med en “7 til 8 gange større” succes med e-cigaretter/e-damp.

I sin konklusion erklærer han, at der bør udføres mere forskning for at bestemme risici, hvis nogen, for disse produkter. Han bemærkede også at de sundhedsmæssige gode virkninger af damp produkter var “udtalte og meget positive” – med de enten reducerede eller manglende langsigtede sundhedsmæssige problemer rapporteret af brugerne.

Læs hele nyheden her:

http://us.blastingnews.com/opinion/2016/04/e-cigarettes-health-issues-improve-for-vapers-in-long-term-study-00872287.html

Læs hele studiet her, som PDF-fil:

https://www.docdroid.net/zFXwl5b/ecigs-health-effects-r-cranfield-nov-24-2015.pdf.html

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: “Vi kender ikke langtidsvirkningerne ved at dampe …” – men det gør vi nu!

Bliver du vildledt eller misinformeret?

By DADAFO

sprgsm1

Forskere afslører, at mange sundhedswebsites på nettet vildleder offentligheden om risikoen ved nye og alternative nikotinprodukter – alternativer til rygning af tobak.

“Millioner af mennesker besøger hjemmesiderne hos f.eks. Mayo Clinic, American Cancer Society og “Center for Disease Control and Prevention”, blandt andet for at søge autoritativ sundhedsinformation. Men får man de oplysninger, som man har krav på – og som man forventer at få?”

Når det gælder at lære om forskellene i risiko mellem visse typer nikotinprodukter, er der faktisk mange offentlige hjemmesider der vildleder eller direkte misinformerer offentligheden omkring produkterne.

Dette konkluderer to forskere som har analyseret indholdet på en række sundhedswebsites.

Det manglende faktuelle indhold, bidrager til at forklare den sørgelige mangel på offentlig kundskab omkring relativ risiko, brud på grundlæggende forbrugerrettigheder, samt folkesundhedsprincipper for forbrugernes individuelle rettigheder og helseviden.

I artikler i “International Journal of Drug Policy”, påpeger Lynn Kozlowski fra University of Buffalo og David Sweanor fra University of Ottawa at mange hjemmesider udelader oplysninger som viser at produkter som f.eks.e-damp (e-cigaretter) og snus er langt mindre skadelige end tobakscigaretter.

“Offentligheden bliver dramatisk misinformeret omkring de relative risici ved alternative tobaks- og nikotinprodukter. Forskellen i risici er enorme, men dette bliver simpelthen ikke fortalt og kendt af størstedelen af dem, hvis liv er i risiko”, tilføjer Sweanor.

Hvordan står det til på informationssiderne hos Danmarks egne sundhedswebsites? Ikke meget bedre. Her informeres udelukkende om at “ingen ved hvad produkterne indeholder – ingen kender langtidsvirkningerne, og at produkterne indeholder potentielt skadelige stoffer (men der fortælles ikke med sammenligninger, i hvor lav en grad, f.eks. e-damp og snus indeholder skadelige stoffer.)

Hvis du ønsker at vide mere om hvad Kozlowski og Sweanor har fundet frem til, så læs videre her:

http://www.news-medical.net/news/20160420/Researchers-reveal-that-numerous-health-websites-mislead-public-on-risks-of-nicotine-products.aspx

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Bliver du vildledt eller misinformeret?

Ny viden om nikotin ændrer tidligere opfattelser

By DADAFO

Er nikotin kun en dårlig ting? En mand deltager i en test i

En mand deltager i en test i “ryge-laboratoriet” på Bristol University i England, 01.05.2015. REUTERS/Cathal McNaughton

“… muligheden for at folk kan blive afhængige af nikotin, men ikke dø af det, står som centrum i en voksende debat i det videnskabelige miljø. Forskere tvivler ikke på, at nikotin er vanedannende, men nogen spekulerer på om en daglig dosis kan være lige så gavnlig som den koffein mange af os indtager via vores morgenkaffe.”

Der er blevet startet en debat pga. den stigende popularitet af elektroniske cigaretter (e-dampere) – tobaksfrit udstyr som folk anvender for at inhalere nikotinholdig damp, som har hjulpet mange med at stoppe med at ryge. Ideen om nikotin som værende relativt uskadelig, går imod det negative billede af stoffet, som gennem flere årtier er blevet opbygget, lige siden rygning begyndte at fremstå som en ubestridt trussel for helbredet.   Psykologer og specialister i tobaksafhængighed, inklusiv nogen af verdens ledende laboratorier i Storbritanien, mener at det nu er på tide at skelne klart mellem nikotin og rygning. Beviserne viser, at rygning er “morderen”, og ikke nikotinen, siger de.   “Vi må af-dæmonisere nikotin,” siger professor Ann McNeill, professor i tobaksafhængighed ved instituttet for psykiatri, psykologi og neurovidenskab ved Kings College i London, som har brugt sin karriere på at forske i måder hvormed man kan hjælpe folk til at stoppe med at ryge. Hun vil have, at folk skal forstå at risikoen er nuanceret – at potentielle skader ligger på en kurve med rygning i den ene høje ende, og med nikotin i den anden lave ende. Folk/rygere som ikke indser dette, kan komme til udskyde tanken om at søge hjælp til et rygestop, eller også prøver de at begrænse deres indtag af nikotin (nikotinerstatningsprodukter – NRT). Noget som igen kan gøre det endnu vanskeligere at stoppe.   Nogle studier viser at nikotin, ligesom koffein, også kan indebære positive effekter. Det er en stimulant, der øger pulsen og øger hastigheden på sensorisk informationsbehandling, letter spændinger og skærper sindet.   Alt dette rejser andre spørgsmål: Kan nikotin forberede/tilskynde hjernen hos unge mennesker til at stile efter hårdere stoffer? Eller, i et samfund med en stigende gennemsnitsalder, kan nikotinens stimulerende egenskaber hjælpe ældre mennesker hvis hjerner bliver langsommere, forebygge kognitive svigt i Alzheimers, og evt. forsinke udviklingen af Parkinsons sygdom? Indtil nu er svarene ikke entydige. Og skellet er ligeså politisk og følelsesmæssigt betonet, som det er videnskabelig. Relative skader Professor Ann McNeill siger, at hendes arbejde delvist er for at hædre arven fra hendes tidligere mentor på Kings, den britiske psykiater Mike Russell. For ca 40 år siden, var Russell en af de første forskere til at foreslå at folk … “ryger for at få nikotinen, men de dør af tjæren …” – en idé som grundlagde nikotinerstatnings-produktionen af tyggegummi, plastre, inhalatorer, og nu også e- cigaretter (e-dampere).   Rygning siges at dræbe halvdelen af alle som ryger – plus 600.000 mennesker verden over om året, som ikke ryger, via passiv røg – noget som gør rygning til verdens størst mulige og undgåelige dræber, med et anslået dødstal på en milliard inden udgangen af århundredet, ifølge WHO.   “Få tvivler på, at nikotin er afhængighedsskabende. Hvor hurtigt det gør mennesker afhængige, er nært knyttet til hastigheden hvormed det bliver leveret til hjernen”, siger McNeill.
“Plaster er vældig langsomt; tyggegummi er lidt hurtigere. Men der finnes ingen solide beviser indtil nu, på at et betydeligt antal mennesker er blevet afhængige af nogen af de to.”   “En grund til at rygning er så afhængighedsskabende, er at den er et utroligt effektivt nikotinleveringssystem”, siger McNeill.   “Rygning af en tobakscigaret er en af de bedste måder at få nikotin til hjernen på – det sker hurtigere end selv intravenøs injektion.” Og – tobakselskaberne har anvendt forskellige kemikalier for at gøre nikotinen i cigaretter endnu mere potent. Ren nikotin kan være dødelig i tilstrækkelige mængder. Der findes nogle beviser for, at det kan føre til ændringer i unges udvikling af hjernen, specielt i den del som er ansvarlig for intelligens, sprog og hukommelse. Stanton Glantz, professor i tobak ved University of California, San Francisco, mener at jo yngre børn er når de begynder at indtage nikotin, des mere afhængige bliver de. “Dette er muligvis fordi deres hjerner fortsat er i udvikling,” udtaler han.

I modsætning til dette er der andre der mener, at disse studier udelukkende har fokuseret på forsøg med dyr, og uanset bør nikotin ikke være tilgængelig for børn og unge under 18 år.

Michael Siegel, en ekspert i tobakskontrol og professor ved Boston University, siger at i de få studier der hidtil er udført – er sådanne virkninger kun set hos rygere, og ikke hos brugere af røgfri nikotin.   Et studie i tidsskriftet “Brain & Cognition” fra 2000 – fandt at – “nikotinstimulering virker lovende for at forbedre både kognitive og motoriske aspekter ved Parkinsons sygdom.”
Et andet studie, i “Behavioral Brain Research”, foreslog at “der er et betydeligt potentiale for terapeutiske anvendelser [af nikotin] i nær fremtid.”
Et tredje studie har set på nikotin som en potentiel stimulans, for lettelse af symptomer på ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).   I Sverige får mange mennesker deres nikotin fra røgfri tobak, kaldet “snus”. Forskning i Sverige, har vist at forekomsten af lungekræft, hjertesygdomme og andre rygerelaterede sygdomme, blandt de lavest forekommende i Europa. Funktionel afhængighed Marcus Munafo, a professor of Biological Psychology, poses for a picture in his office at Bristol University in England May 1, 2015. REUTERS/Cathal McNaughton

Marcus Munafo, professor i biologisk psykologi, poserer til et billede i sit kontor på Bristol University i England. 01.05.2015. REUTERS/Cathal McNaughton

Alligevel er tanken om “sikker nikotin” ikke fanget an. Marcus Munafo, en biologisk psykolog ved Bristol University i England, siger at offentlige sundhedskampagner i 1970’erne og 1980’erne forsøge at binde nikotin, afhængighed og cigaretter meget tæt sammen, for yderligere at understrege skaderne ved rygning. Disse bindinger/associationer kan sløre potentialet for et renere brug af nikotin – og forhindre at lokke rygere væk fra cigaretterne.

Munafo sætter spørgsmålstegn ved forestillingen om, at nikotinafhængighed i sig selv er dårligt. På et “ryge-laboratorie” i Munafos afdeling, ryger folk der stadig er afhængige af cigaretter, under kontrollerede forhold. I øjeblikket studerer forskerne genetiske forskelle på, hvor dybt folk inhalerer, som en del af et projekt for at analysere folks behov og reaktioner på nikotin.   “Skal vi virkelig være så bekymret for afhængigheden i sig selv, hvis den ikke medfører andre væsentlige skader?” spørger Munafo. “Det er i hvert fald en diskussion, vi skal/bør have.”   Oversat fra denne artikel fra Reuters Nyhedsbureau:   http://www.reuters.com/article/us-health-nicotine-insight-idUSKBN0O412Q20150519

This is a post from dadafo.dk - Read the original post here: Ny viden om nikotin ændrer tidligere opfattelser